SUMMER SALE - Bespaar tot 60% -- days --:--:-- WINKEL NU

VOORWAARDEN
Topforsport s.r.o.
Spoločnosť Topforsport s.r.o. ID: 29213291
BTW-nummer: CZ29213291
met maatschappelijke zetel in Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Tsjechië, onderneming ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door de regionale rechtbank in Brno, sectie C, dossier 66187 (16.4.2010)

Online winkel: Top4Running.nl

E-mail: info@top4running.nl

Telefoonnummer:

Deze algemene voorwaarden van het bedrijf Topforsport s.r.o. voor de verkoop van goederen en diensten zijn van toepassing op de online winkel op de Top4Running.nl website en bestaan uit de volgende artikelen::

Artikel 1. - Algemene bepalingen
Artikel 2. - Producten bestellen - Prijzen, Betaling en Levering
Artikel 3.a – Voorwaarden voor herroeping van de Koopovereenkomst
Artikel 3.b - Herroeping van de via Communicatie op afstand gesloten Koopovereenkomst
Artikel 4.a - Garantievoorwaarden
Artikel 4.b – Klachtenregeling
Artikel 5. – Overige bepalingen
Artikel 6. - Overige geleverde diensten en speciale productcategorieën
Artikel 7. – Slotbepalingen

Artikel 1.
Algemene bepalingen

 1. De verkoper is het handelsbedrijf Topforsport s.r.o., ID: 29213291, btw-nummer: CZ29213291; met statutaire zetel in Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Tsjechië, een vennootschap ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door de regionale rechtbank in Brno, sectie C, invoeging 66187; datum van oprichting van het bedrijf: 16/04/2010 (hierna te noemen “Verkoper”).
 2. De online winkel wordt beheerd door de verkoper op de website www.Top4Running.nl (hierna te noemen "E-shop"), via de webinterface van de winkel (hierna te noemen "Interface" ).
 3. Deze algemene voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de contracterende partijen die een koopovereenkomst aangaan (hierna de "Koopovereenkomst”) gesloten tussen de verkoper en elke natuurlijke persoon die producten of diensten bestelt (hierna "Koper" of "U" genoemd) via de E-shop van de Verkoper. De Zakelijke Algemene Voorwaarden vormen samen met de Principes voor de bescherming van persoonsgegevens een integraal onderdeel van de Koopovereenkomst.
 4. Door de E-shop te gebruiken, aanvaardt de Koper het Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat van toepassing is op alle informatie die via de interface naar de verkoper wordt verzonden en die tijdens deze operatie volgens de toepasselijke wetgeving kan worden verzameld. U kunt het volledige beleid inzake persoonlijke gegevens HIER bekijken.
 5. Door de bestelling te verzenden, bevestigt de koper alle volgende punten (a-d): Koper

      (a) meerderjarig is, of toestemming heeft van de voogd om de bestelling te plaatsen,
      (b) bekend is met deze Algemene Voorwaarden samen met alle ondersteunende documenten,
      (c) de bevoegdheid heeft om een juridisch bindende overeenkomst te sluiten en
      (d) gaat akkoord met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van het onderwerp van de gesloten Koopovereenkomst.

Artikel 2.
Producten bestellen - Prijzen, betaling en levering

 1. De interface geeft informatie over de geleverde producten en diensten, inclusief de prijzen van individuele producten en diensten. Prijzen zijn inclusief btw en alle gerelateerde kosten.
 2. Elke presentatie van goederen op de interface is alleen informatief en de verkoper is niet verplicht om een koopcontract voor dergelijke goederen af te sluiten. Bepaling § 1732 par. 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
 3. Productprijzen zijn geldig op het moment dat de Bestelling wordt verzonden, met uitzondering van annulering door de Verkoper (zie Artikel 3.a Annulering van de Voorwaarden).
 4. Leveringsmethoden en hun voorwaarden worden vermeld in het gedeelte 'Verzending en betaling' van de interface. Levering wordt verzorgd door de Verkoper op het grondgebied van Nederland. De verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van de verzendmethode. De specifieke leveringsmethode wordt door de koper gekozen volgens de huidige prijslijst die beschikbaar is in de sectie "Mandje".
 5. Alle beschikbare betalingsmethoden worden vermeld in het gedeelte Interfaces met de titel "Verzending en betaling" De verkoper accepteert geen andere betalingsmethoden dan die vermeld in de bovenstaande sectie en beschikbaar zijn in de "mand" en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan ontstaan als de koper op een andere manier probeert te betalen.
 6. De Koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van de Koopovereenkomst en de Verkoper is niet verantwoordelijk voor de kosten die de Koper maakt in verband met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met de totstandkoming van de Koopovereenkomst (kosten internetverbinding, telefoonkosten, etc.).
 7. Bij het bestellen van producten vult de koper het bestelformulier in de “mand” Het bestelformulier bevat voornamelijk informatie over (a-d):

      (a) bestelde producten (de koper plaatst de goederen in de elektronische "mand" op de interface en kan aanvullende diensten kiezen in de "mand"),
      (b) wijze van betaling van de aankoopprijs,
      (c) de gewenste wijze van levering met bijbehorende kosten en
      (d) aanvullende diensten (indien van toepassing) en gerelateerde kosten

(hierna "Bestelling" of "Bestellingsinvoer" genoemd).

 1. De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper per e-mail een "orderbevestiging" van de Verkoper ontvangt. samen met de documenten in een permanente vorm. Ondersteunende documenten kunnen worden bekeken op de volgende pagina's: Voorwaarden , Privacybeleid
 2. De Koper kan ook een Bestelling plaatsen per e-mail, telefonisch of op een andere manier van communicatie op afstand volgens de voorwaarden vermeld op de Interface. Ongeacht de manier waarop de Bestelling is ingevoerd, is deze pas geldig na ontvangst van de e-mail "Orderbevestiging". Door de koper (zie artikel 2. (8)).
 3. De koper is verplicht de aankoopprijs van de producten samen met de kosten van verpakking en levering aan de verkoper te betalen in het overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. In geval van vertraging in de levering wordt de Koper hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Anders ontvangt de Koper een e-mail ter bevestiging van de verzending van zijn Bestelling.
 5. Alvorens de Bestelling te verzenden, heeft de Koper de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens vermeld in de Bestelling te controleren en te wijzigen, zodat hij fouten kan corrigeren die zijn gemaakt bij het invullen van het Bestelformulier, of de Bestelling kan annuleren (zie artikel 3.a van de Voorwaarden voor herroeping van de koopovereenkomst). De Verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet accepteren van de Bestelling of voor het ontvangen van onjuiste informatie, al dan niet opzettelijk verstrekt.
 6. De Koper aanvaardt het feit dat de Verkoper marketingacties "Cadeau bij aankoop" kan aankondigen. De regels van deze acties zijn HIER te vinden. In dat geval maken deze regels integraal onderdeel uit van de Zakelijke Voorwaarden.
 7. De verkoper kan de volgende kortingscodes (a-b) aan de koper verstrekken:

Met       (a) Met de "Waardekortingscode" kan een geregistreerde en ingelogde Koper een korting met een vaste waarde toepassen bij het plaatsen van een Bestelling. Na het invoeren van de code in het veld "Nieuwe kortingscode invoegen" in de winkelwagen, wordt de aankoopprijs verminderd met de ingevoerde vaste waarde van de korting. Als de code wordt gebruikt bij aankoop van meerdere artikelen, wordt de korting op elk artikel afzonderlijk toegepast en in verhouding tot de bijdrage aan de aankoopprijs van de bestelde goederen.
      (b) Entiteiten "Percentage kortingscode" stelt de geregistreerde en ingelogde koper in staat een kortingspercentage toe te passen bij het plaatsen van een bestelling. Na het invoeren van de code in het veld "Nieuwe kortingscode invoegen" in de winkelwagen, wordt de prijs verlaagd in verhouding tot het percentage van de ingevoerde korting.

De kortingscode wordt ingevoerd in het veld "Nieuwe kortingscode invoegen". in Košík. Door Verkoper aan Koper verstrekte kortingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

 1. De koper verwerft de eigendom van de goederen door de volledige aankoopprijs van de goederen te betalen en deze over te nemen van de verkoper of in onderling overleg bij de overname van een derde partij.

Artikel 3.a
Voorwaarden voor herroeping van de Koopovereenkomst

 1. De koper kan de Bestelling annuleren per telefoon (+420 222 74 64 24) of per e-mail naar e-mail tot het moment waarop verkoper voor koper zorgt voor transport. Gelieve het Ordernummer te vermelden wanneer u de Order schriftelijk annuleert. Het Ordernummer wordt vermeld in de Orderbevestiging, verzonden naar het opgegeven e-mailadres na ontvangst van de Order en in het overzicht van Orders in het gebruikersprofiel van de Koper (meer over gebruikersprofielen vindt u in het Beleid Bescherming Persoonsgegevens).
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Bestelling of onderdelen daarvan te annuleren in een van de volgende gevallen (a-e):

      (a) de goederen worden niet meer vervaardigd of geleverd;
      (b) de leverancier heeft de prijs aanzienlijk gewijzigd;
      (c) in het geval van een duidelijke fout in de prijs van de goederen (d.w.z. de prijs verschilt duidelijk van de gebruikelijke prijs voor dit soort goederen). Een duidelijke fout in de prijs van de goederen is bijvoorbeeld een prijs die 60% lager is dan de gebruikelijke prijs voor dit soort goederen;
      (d) de opgegeven factuurgegevens zijn onjuist of niet-verifieerbaar;
      (e) De verkoper levert niet op het opgegeven afleveradres.
Als een dergelijke situatie zich voordoet, zal de verkoper de koper onmiddellijk op de hoogte stellen om overeenstemming te bereiken over de volgende actie.

 1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Bestelling niet te accepteren of zich terug te trekken uit de Koopovereenkomst (zie 3.b Herroeping van de Koopovereenkomst gesloten door middel van communicatie op afstand).

Artikel 3.b
Herroeping van de door middel van communicatie op afstand gesloten Koopovereenkomst

 1. De Koper heeft het recht om binnen 30 dagen na levering van de goederen aan hem of aan een door de Koper aangewezen derde (anders dan de vervoerder) de Koopovereenkomst zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te herroepen. De kennisgeving van herroeping van het contract moet door de koper binnen de gestelde termijn aan de verkoper worden verzonden. De koper zal de goederen vervolgens onverwijld aan de verkoper retourneren, niet later dan 14 dagen na het herroepen van de koopovereenkomst.
 2. Om zich terug te trekken uit de Koopovereenkomst kan de Koper gebruik maken van het door de Verkoper verstrekte sjabloon, dat zich in de bijlage bij deze voorwaarden bevindt (zie Bijlage I). We raden aan dat de koper de herroeping doet door een duidelijke kennisgeving te sturen naar het e-mailadres info@top4running.nl van de verkoper .
 3. De verkoper zal het geld binnen 14 dagen na de terugtrekking van de koopovereenkomst door de koper aan de koper terugbetalen, maar eerst nadat de verkoper de geretourneerde goederen heeft ontvangen.
 4. Bij het retourneren van bestelde goederen met een kortingscode, wordt alleen het bedrag dat voor de geretourneerde goederen is betaald aan de Koper geretourneerd (zie artikel 2.(14)).
 5. Naast de teruggave van de aankoopprijs, heeft de koper in geval van volledige herroeping van het contract recht op teruggave van de kosten verbonden aan de levering van de goederen, maar niet meer dan de prijs van het goedkoopste transport aangeboden door de Verkoper. De koper is verantwoordelijk voor de kosten die gepaard gaan met het retourneren van de goederen.
 6. De koper erkent dat, in overeenstemming met § 1837 van het Burgerlijk Wetboek, het niet mogelijk is om (a-d) te herroepen:

      (a) uit de Koopovereenkomst voor de levering van goederen die zijn aangepast aan de wensen van de Koper;
      (b) uit de Koopovereenkomst voor de levering van bederfelijke goederen, evenals goederen die na levering onomkeerbaar vermengd zijn met andere goederen;
      (c) uit de Koopovereenkomst voor de levering van goederen in gesloten verpakking die de consument heeft overgenomen en om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd;
      (d) uit de Koopovereenkomst voor de levering van digitale producten, indien de toegang tot het digitale product is begonnen.

 1. Herroeping van de Koopovereenkomst kan worden geweigerd indien de goederen zijn gekocht door een ondernemer of een rechtspersoon. In dergelijke gevallen zullen de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek worden toegepast.
 2. De Koper erkent dat indien de geretourneerde goederen beschadigd zijn, buiten het bereik van het beoogde doel worden gebruikt of zelfs gedeeltelijk worden verbruikt, de Verkoper recht heeft op vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade aan de Koper. De koper erkent dat het bedrag van de schadevergoeding door de verkoper zal worden bepaald met betrekking tot de staat van de geretourneerde goederen, en in het geval dat de goederen door de verkoper als onverkoopbaar worden beoordeeld, kan de vordering tot schadevergoeding eenzijdig worden door de Verkoper verrekend met de vordering van de Koper tot terugbetaling van de aankoopprijs.
 3. In het geval dat de koper ermee instemt een gratis geschenk te ontvangen samen met de goederen die hij heeft gekocht en zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, retourneert de koper het geschenk samen met de goederen aan de verkoper. Anders heeft de verkoper het recht om eenzijdig de waarde van het niet-geretourneerde geschenk te verrekenen met de vorderingen van de koper tot teruggave van de aankoopprijs (zie artikel 2.(15)).

Artikel 4.a
Garantievoorwaarden

 1. Alle kwesties die niet in dit document worden geregeld, vallen onder het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Consumentenbescherming, zoals gewijzigd.
 2. In het geval van de aankoop van producten in het kader van een bedrijf, wordt de klacht beheerst door de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zoals gewijzigd.
 3. De koper mag de beschadigde zending niet ophalen bij de vervoerder en moet in plaats daarvan contact opnemen met de klantenservice van de verkoper. In het geval van ontvangst van een beschadigde zending, wordt de claim opgelost met de vervoerder.
 4. Na ontvangst van de zending is de koper verplicht de goederen zonder onnodige vertraging te controleren en eventuele gebreken schriftelijk, indien mogelijk inclusief foto- of videodocumentatie, te melden op het e-mailadres: info@top4running.nl. De wijze van omschrijving van het gebrek en andere noodzakelijke informatie staan in artikel 4.b van de Klachtenregeling.
 5. De rechten en plichten van de contractpartijen bij gebrekkige nakoming worden geregeld door algemeen bindende wettelijke voorschriften. De verkoper is jegens de koper verantwoordelijk voor het feit dat de goederen bij ontvangst vrij zijn van gebreken. In het bijzonder garandeert de Verkoper aan de Koper dat op het moment van overname van de goederen door de Koper (a-e):

      (a) de goederen de door de contractpartijen overeengekomen kenmerken hebben; indien deze bepaling ontbreekt, hebben de goederen eigenschappen die de verkoper of de fabrikant heeft beschreven of die de koper had verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en op basis van de reclame van de verkoper of de fabrikant;
      (b) de goederen geschikt zijn voor het door de verkoper opgegeven doel of voor het doel waarvoor de goederen gewoonlijk worden gebruikt;
      (c) de kwaliteit en het ontwerp van de goederen komen overeen met het overeengekomen monster of ontwerp, indien de kwaliteit of het ontwerp is bepaald volgens het overeengekomen monster of ontwerp;
      (d) hoeveelheid, grootte of gewicht van goederen is in overeenstemming met de vraag;
      (e) de goederen voldoen aan de wettelijke voorschriften

 1. De bepalingen van het bovenstaande punt zijn niet van toepassing op het defect van goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht, op het defect van normale slijtage veroorzaakt door normaal gebruik, in het geval van gebruikte goederen op een defect dat overeenkomt met de mate van dragen, of scheuren op het moment van acceptatie door de koper, of als dit voortvloeit uit de aard van de goederen
 2. Het recht op gebrekkige prestaties is niet van toepassing op gebreken die zijn veroorzaakt door gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, gebreken veroorzaakt door mechanische schade of natuurlijke elementen. De klacht kan daarom alleen worden toegepast op defecten die zijn veroorzaakt door een materiaalfout of onjuiste productietechnologie.
 3. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de functie of storing van het product.
 4. De koper heeft het recht om het aansprakelijkheidsrecht voor gebreken in consumptiegoederen uit te oefenen binnen 24 maanden na ontvangst van de goederen; deze termijn kan worden verlengd door een verklaring in de garantiebrief. In geval van verlenging van de garantieperiode zal de verkoper de voorwaarden en omvang van de verlengde garantie in de garantiebrief bepalen. Als er geen garantiebewijs is, heeft een belastingdocument (factuur) hetzelfde doel.
 5. Het moment van toepassing van de vordering is het moment waarop de Verkoper de geclaimde goederen van de Koper ontvangt.
 6. In het geval van een niet-geautoriseerde en dus afgewezen claim, verbindt de koper zich ertoe de verkoper te vergoeden voor de doelbewust gemaakte kosten in verband met de claimprocedure buiten het bereik van de gebruikelijke behandelingsmethode (in het bijzonder de kosten van zijn eigen deskundig oordeel , kosten van juridische vertegenwoordiging, enz.). De aanspraak van de Koper op vergoeding van de kosten in verband met een succesvolle klachtenprocedure wordt beheerst door de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4.b
Klachtenprocedure

 1. In het geval van een claim voor goederen die zijn gekocht bij Topforsport s.r.o. de Koper wordt geadviseerd om DEZE instructies te volgen; of we raden aan:
  • Stuur eerst een e-mail met de productnaam, het bestelnummer en een gedetailleerde beschrijving van de reden voor de klacht naar info@top4running.nl. Onze afdeling Klantenservice helpt u graag bij het invullen van het online claimformulier of informeert u over alternatieve stappen die u moet volgen.
  • Stuur de geclaimde goederen samen met het gegenereerde claimnummer naar het lokale adres dat wordt vermeld in de e-shop in de sectie “Goederen claimen”
  • Stuur samen met de goederen alle onderdelen die betrekking kunnen hebben op het geclaimde defect, geef een exacte beschrijving van het defect of bewijs van een onregelmatig optredend defect, contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, postadres), specificatie van rechten die u in verband met de claim wilt laten gelden, aankoopbewijs (kopie factuur) en/of garantiekaart.
  • De koper kan ervoor kiezen om een verzekering af te sluiten in geval van verlies, diefstal of vernietiging van de zending. Het bedrijf Topforsport s.r.o. dekt geen kosten of verzendkosten/transport en is niet verantwoordelijk voor niet-levering van de zending en accepteert geen zendingen die onder rembours zijn verzonden.
  Bovenstaande aanbevelingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden en rechten van de consument volgens het Burgerlijk Wetboek en de Wet consumentenbescherming, zoals gewijzigd, en hebben tot doel een zo snel mogelijke afhandeling van de klacht mogelijk te maken.
 2. De verkoper geeft een schriftelijke bevestiging (klachtendossier) af waarin hij de datum van toepassing van het recht op aansprakelijkheid voor gebreken, de bevestiging van de reparatie en de duur ervan, of de wijze van afhandeling van de klacht aangeeft.
 3. De behandeling van de klacht of het verhelpen van gebreken zal zonder onnodige vertraging worden opgelost, niet later dan 30 dagen vanaf de datum van indiening van de klacht, tenzij de Verkoper en de Koper een langere termijn overeenkomen. Na het verstrijken van deze periode is de koper gerechtigd een passende korting op de koopprijs te eisen of de koopovereenkomst te herroepen.

Artikel 5.
Andere bepalingen

Een schoenmodel kiezen

 1. Voordat u een product kiest, moet u rekening houden met de kenmerken van het geselecteerde model, het doel en de gebruiksomstandigheden (bijv. type sport, type ondergrond, enz.). Elk type goederen wordt geproduceerd voor een bepaald type gebruik en de eigenschappen ervan zijn aangepast aan dat gebruik.
 2. Let er bij het kiezen van sportschoenen op dat de gekozen maat precies aansluit bij de behoefte van je voeten. Kies het type schoenen zorgvuldig op basis van de vorm en breedte van je voet, de hoogte van de voetboog, de hoogte van de wreef en de vorm van het hielbeen. Het wordt aanbevolen om sportschoenen zeer zorgvuldig te passen. De voet moet stevig worden vastgezet om beweging van de voet in de schoen en daaruit voortvloeiende schade aan de voering van de binnenzool in het hielgedeelte te voorkomen. Een verkeerd gekozen model, type of maat schoeisel kan helaas geen reden zijn voor latere klachten. In onze e-shop vindt u veel handige tools (maattabel, blogs, schoenenselectie, etc.) of u kunt rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice voor hulp.

Artikel 6.
Andere geleverde diensten en speciale productcategorieën

 1. In het gedeelte Interface “Winkelwagen” De Verkoper biedt op diens verzoek aanvullende diensten aan de Koper, namelijk (a-b):

      (a) “Verlengde retourtermijn”
      (b) "Bezorggarantie"

Door hun aard is het niet mogelijk om u terug te trekken uit de levering van deze diensten, nadat de Bestelling naar de Koper is verzonden.

 1. De "Bezorggarantie" service geeft de koper recht op onmiddellijke herroeping van de koopovereenkomst en terugbetaling in geval van beschadiging of verlies van het pakket tijdens de levering. Na aankoop van de dienst verbindt Topforsport zich ertoe om claims voor goederen die tijdens het transport beschadigd of verloren zijn gegaan, met voorrang af te handelen.        - Het is van toepassing op alle vervoerswijzen die Topforsport aanbiedt.
         - De Koper kan gebruik maken van de dienst vanaf de verwachte leveringsdatum, vermeld in de orderbevestiging, tot 24u na de levering van de goederen.
         - De service kan slechts eenmaal per bestelling worden afgenomen. De service is van toepassing op alle fysieke goederen in de bestelling.
         - De dienst is geen verzekering of enige andere dienst die wordt verleend als onderdeel van het verzekeringsbedrijf.
 2. Service “Verlengde termijn voor het retourneren van goederen” geeft de Koper het recht om zonder opgaaf van reden de Koopovereenkomst te herroepen en de gekochte goederen voor een langere periode dan gebruikelijk te retourneren. De standaardtermijn voor herroeping van de overeenkomst (zie artikel 3.b, lid 1) wordt in het kader van deze dienstverlening met nog eens 30 dagen verlengd. De termijn voor herroeping van de overeenkomst is dus 60 dagen of langer als de consumentenactie deze termijn verlengt.
 3. Zelfs voor goederen die worden geretourneerd als onderdeel van de “Verlengde retourperiode” De Verkoper behoudt zich de voorwaarde voor dat de goederen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet mogen worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk verbruikt of beschadigd zijn buiten hun inspectie om het gebruiksdoel te bepalen. De goederen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking en met intacte tags.
 4. De Verkoper biedt de Koper een digitaal product genaamd “Cadeaubon” (hierna “Voucher” genoemd). Voucher is een unieke code bedoeld voor betaling in de E-shop, waar deze kan worden toegepast op elk product uit het aangeboden assortiment. De voucher kan pas worden gebruikt nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd en ingelogd. De vouchercode moet worden ingevoerd in het veld "Nieuwe kortingscode invoegen" in de winkelwagen. De prijs van de geselecteerde goederen wordt vervolgens verminderd met de waarde van de Voucher. Bij gebruik van de Voucher voor de aankoop van meerdere producten gelden dezelfde regels als in artikel 2. (14.b).
 5. Voucher kan niet worden geretourneerd of terugbetaald. De waarde van de Voucher kan alleen worden gebruikt bij een eenmalige aankoop en kan niet worden gebruikt voor andere geleverde diensten, betaling voor transport of als betaling bij aflevering. De voucher is 180 dagen geldig vanaf de aankoopdatum, waarna deze ongeldig wordt.
 6. In geval van gebruik van de Voucher voor de aankoop van goederen en het vervolgens retourneren van de goederen binnen de gestelde termijn of een bevestigde klacht, heeft de Koper onder meer recht op restitutie van de waarde van de voucher.

Artikel 7.
Slotbepalingen

 1. De ongeldigheid van een bepaling van dit contract of een contractuele overeenkomst tussen de contracterende partijen heeft geen invloed op de geldigheid en effectiviteit van de andere bepalingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op gevallen waarin de persoon die voornemens is producten van de verkoper te kopen een rechtspersoon is of een persoon die goederen bestelt als onderdeel van zijn zakelijke activiteit of zelfstandige activiteit.
 3. Een voorbeeld van een kennisgeving van herroeping van de Koopovereenkomst vormt een bijlage bij deze overeenkomst (zie Bijlage I).
 4. De Koopovereenkomst en alle ondersteunende documenten zijn opgesteld in de Nederlandse taal, maar de Koopovereenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal en wordt beheerst door de Nederlandse wet.
 5. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 11 juli 2022. Wijzigingen in de voorwaarden zijn voorbehouden.

BIJLAGE I

Opzegging van de koopovereenkomst

 

Verkoper:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Tsjechië ID: 29213291, ID: CZ29213291

 

Correspondentieadres:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Tsjechië

WAARSCHUWING! Dit adres wordt alleen gebruikt als de koper erop staat het annuleringsbericht per post te verzenden in plaats van per e-mail, het is geen retouradres. U vindt het adres voor het retourneren van goederen in onze e-shop in de sectie “Hoe goederen retourneren”

Koper:
Naam, achternaam:
Adres:

De koper informeert hierbij de verkoper dat hij zich terugtrekt uit het koopcontract voor de volgende producten:

 

______________________________________________________________________________

Datum aankoop goederen:
Bestelnummer:

 

Datum                                                                                              Handtekening koper