Top4Running Club: Algemene Voorwaarden

Top4Running Club (hierna de Club genoemd) is een loyaliteitsprogramma dat is ontworpen voor de klanten van Topforsport sro, gevestigd in Bešůvka 810/19, Brno - Žebětín, 641 00, ID: 29213291, btw-nummer: CZ29213291, geregistreerd in het handelsregister beheerd door de regionale rechtbank in Brno, afdeling C, dossier nr. 66187 (hierna Topforsport genoemd). Dit programma biedt extra voordelen voor vaste klanten van de Top4Running.cz online shop. Klanten worden lid van de Club op basis van hun vrije wil, die ze tot uitdrukking brengen door in te stemmen met registratie of door enige uiting van hun vrije wil die wettelijk vereist is. De Top4Running Club: Algemene Voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de registratie.

1. Top4Running Club lidmaatschap

Elk natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar met een contactadres in Tsjechië die akkoord gaat met de algemene voorwaarden, kan lid worden van de club en klanten kunnen de voordelen van de club gaan gebruiken direct nadat ze zich succesvol hebben geregistreerd.

De klant wordt lid van Top4Running Club als hij/zij voldoet aan de voorwaarden van het loyaliteitsprogramma binnen zijn/haar klantenaccount, waardoor hij/zij kan genieten van alle aangeboden voordelen. Het clublid heeft het recht om de kortingen voor goederen en diensten in de online shop Top4Running.nl te gebruiken. Topforsport behoudt zich het recht voor om te bepalen welke goederen en diensten worden aangeboden die onder het Club-programma vallen, evenals de contractpartijen. 

2. Toegang tot het persoonlijke Top4Running Club account

Het clublid krijgt de inloggegevens om toegang te krijgen tot zijn account op www.Top4Running.com, waar de persoonlijke gegevens vervolgens kunnen worden bijgewerkt. De inloggegevens zijn identiek voor alle webwinkels van Topforsport, te weten Top4Running.com & Top4Fitness.com. Indien het lid vermoedt dat de gegevens aan een derde zijn bekendgemaakt, is hij/zij verplicht Topforsport hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Topforsport kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is opgelopen als gevolg van het niet of te laat melden van het misbruik in geval van een ernstige tekortkoming van haar kant.

3. Opzeggen van het Top4Running Club-lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt beëindigd in de volgende gevallen: 
a / het lid heeft onjuiste gegevens verstrekt in de aanvraag, misbruik gemaakt van de voordelen van de Club of heeft door zijn acties de Algemene Voorwaarden geschonden, 
b / op verzoek van het lid, 
c / wanneer het lid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt.

4. Gegevensbescherming voor de leden van de Top4Running Club

Door akkoord te gaan met de registratie, gaat de klant akkoord met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt, evenals de gegevens die zijn verkregen tijdens het aankoopproces. Al deze verwerkingen worden door Topforsport uitgevoerd in haar eigen database. Het clublid gaat hierbij ook akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens die onder zijn naam zijn geregistreerd door Topforsport als beheerder, in overeenstemming met Wet nr. 101/2000 Coll. over de privacy van persoonlijke gegevens voor de doeleinden die volgen uit de voorwaarden van de club. Topforsport heeft het recht om de persoonsgegevens te verwerken via aangewezen verwerkers, terwijl het clublid erkent dat dergelijke verwerkers niet onderworpen zijn aan verdere goedkeuring van hun kant. Het clublid gaat akkoord met de verwerking van persoonsgegevens voor onbepaalde tijd totdat de overeenkomst wordt herroepen of totdat de club zijn activiteiten beëindigt. De overeenkomst kan op elk moment worden ingetrokken, in welk geval de beheerder de opgeslagen gegevens zal vernietigen.

5. Slotbepalingen 

Topforsport behoudt zich het recht voor om fotos en videos te publiceren van de winnaars van de competities die in de club worden gehouden, inclusief de namen van de winnaars, zonder enige financiële compensatie waarmee het clublid akkoord gaat. Geen enkele beloning die in de Club wordt gegeven, is wettelijk afdwingbaar. Topforsport behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden indien nodig aan te passen. De clubleden worden over deze aanpassingen geïnformeerd op www.top4running.nl. Topforsport behoudt zich het recht voor om de activiteiten van de Club te beëindigen, indien gerechtvaardigd, en de datum van beëindiging zal worden gepubliceerd op www.top4running.nl.
 
Contact data: https://top4running.nl/pg/contact